GMM får sin licens 2008-10-24

Idag fick GMM Container Sweden AB sin miljö- och kvalitetslicens intygande att de uppfyller kraven i KML system. Kraven baserar sig på standarderna ISO 9001:2000 och 14001:2004.

© 2020 Consultum Skandinavien AB.