Ny licens utfärdad till Innovatum AB 2008-10-21

Idag fick Innovatum AB sin miljö- och kvalitetslicens intygande att de uppfyller kraven i KML system. Kraven baserar sig på standarderna ISO 9001:2000 och 14001:2004.

Innovatum AB är helägt bolag till Stiftelsen Innovatum. Innovatumkoncernen har bildats för att utveckla näringsliv och företagande samt tillvarata regionens kulturella och industriella värden, skapa nya upplevelser och kunskaper.

© 2020 Consultum Skandinavien AB.