Ny licens utfärdad 2008-08-28
Idag fick Vara Markkonsult AB sin miljö- och kvalitetslicens intygande att de uppfyller kraven i KML system. Kraven baserar sig på standarderna ISO 9001:2000 och 14001:2004. Licensen är en uppgradering av deras tidigare kvalitetssystem.
© 2020 Consultum Skandinavien AB.