Integrerad lösning - KML System
KML system - Ett enkelt system som underlättar för dig!

Många företag upplever att kvalitets- och miljöledningssystemen är svårhanterliga och oöverskådliga. Detta har vi lösningen på! KML system är vår egenutvecklade produkt som skapar ordning och reda på samtliga krav inom kvalitet, miljö och arbetsmiljö/brandskydd. KML system förenklar och förminskar ert ledningssystem så att det endast innehåller vad som är relevant, samt gör att det blir hanterbart och överskådligt.

KML system är grunden hos våra kunder för licensiering (licensrevision utförd av Consultum) eller tredjepartscertifiering. Verksamheter med KML system har certifierats bland annat av RISE (fd. SP), LRQA (Lloyds), BSI och DNV. Självfallet arbetar vi även med kunder som redan har ett befintligt ledningssystem med en annan struktur än KML system.

KML system översikt
KML system översikt
KML system:
  • är ett integrerat system som visualiserar de processer som finns inom verksamheten och belyser viktiga kontrollpunker för såväl kvalitet- som miljöfunktioner.

  • är anpassat till ISO 9001 och 14001. Samtliga processer och rutiner är baserade på kraven i respektive standard.

  • är framtaget i Microsoft Word och är lätt att arbeta med.

Vid köp av användarlicensen ingår full nyttjanderätt för det företag som köpt licensen.

© 2023 Consultum Skandinavien AB.