Arbetsmiljö, BS OHSAS 18001 och AFS 2001:1
BS OHSAS 18001 är en internationellt utarbetad och gångbar standard för arbetsmiljö och hälsa. Centralt inom OHSAS 18001 är, liksom för ISO 14001 och ISO 9001, ständiga förbättringar och uppfyllnad av krav.

Standarden är en så kallad kravstandard, vilket innebär att organisationen skall följa ett antal uppräknade krav. Kraven omfattar till exempel:

  • Att en arbetsmiljöpolicy tas fram som är anpassad till företaget

  • Att arbetsmiljörisker och lagkrav identifierats

  • Att mål och planer upprättas för att säkerställa ständiga förbättringar

  • Att ledningsaktiviteter styr hälso- och säkerhetsrisker

  • Att kontinuerlig granskning, utvärdering och förbättring av systemet genomförs

Genom sin struktur underlättas samordning mellan BS OHSAS 18001 och ISO 9001/14001.

Den svenska lagstiftningen om systematiskt arbetsmiljöarbete, som bland annat återfinns i Arbetsmiljöverkets föreskrift om systematiskt arbetsmiljöarbete AFS 2001:1, delar flera gemensamma drag och krav med BS OHSAS 18001.

© 2019 Consultum Skandinavien AB.