ISO 9001 och ISO 14001
De standarder som används för att skapa ett ledningssystem inom kvalitet och miljö kallas ISO 9001 respektive ISO 14001. Detta är internationellt gångbara och erkända standarder, vars krav är avsedda att kunna användas av alla verksamheter oberoende av bransch eller storlek.

Standarderna är så kallade kravstandarder, vilket innebär att organisationen skall följa ett antal uppräknade krav. Kraven omfattar till exempel:

  • att organisationen skall upprätta och underhålla en kvalitets- respektive miljöpolicy

  • att organisationen skall identifiera och beskriva de processer som erfordras för ledningssystemet

  • att organisationen skall fastställa och dokumentera kvalitets- respektive miljömål

  • att organisationen skall upprätta de dokumenterade rutiner som krävs enligt standarden

KML- system innehåller ett antal färdiga förslag på exempelvis kvalitetspolicy och rutiner, samt en färdig struktur för hela ledningssystemets upplägg. Självfallet kan KML- system anpassas till varje enskilds organisations krav och önskemål.

© 2019 Consultum Skandinavien AB.