Tjänster och produkter
Consultum AB erbjuder ett varierat utbud av tjänster på konsultbasis, för att till en rörlig kostnad förstärka er organisation. Konsultuppdragen kan omfatta allt från enstaka insatser till regelbundet återkommande besök. Nedan följer några exempel på tjänster.

Konsulttjänster
  • Kompetens eller resursförstärkning inom kvalitets- och miljöledningssystem, arbetsmiljö och brandskydd.

  • Internrevisioner

  • Helhetsansvar för en funktion eller ett område (till exempel "kvalitets/miljösamordnare")

  • Utbildning av personal.

  • Lagar och andra krav, bevakning och efterlevnad.

  • Medverkan vid externa revisioner.

  • Hjälp med kartläggning och dokumentation m.a.p. EU:s kemikalieförordning REACH (EG nr 1907/2006).

  • Genomgång och vidareutveckling av ert befintliga ledningsystem.

KML-system
Consultum erbjuder en egenutvecklad produkt, KML- system , som är en bra start för för små företag utan tidigare erfarenhet av ledningsystem för kvalitet, miljö och arbetsmiljö.
© 2023 Consultum Skandinavien AB.